Sastav komunalnog otpada može da bude veoma raznolik. U zemljama koje nemaju razvijen sistem upravljanja otpadom, lako se mogu naći zajedno otpad od hrane, ambalaža, stara garderoba, papir i karton. A svi smo sigurno čuli i makar jednu priču o predmetima koje su sakupljači smeća nalazili u kontejnerima. Iako za njihove stare vlasnike ove odbačene stvari nisu više imale upotrebnu vrednost, radnici gradske čistoće su u pojedinim predmetima uočavali dragocenost i podarili im novi život.

Tako je uz naporan rad marljivih službenika gradskog komunalnog preduzeća Ankare otvorena prva biblioteka odbačenih i napuštenih knjiga. Nakon više meseci aktivnog prikupljanja knjiga iz smeća, zaposleni su samoinicijativno otvorili malenu biblioteku smeštenu u opštini Kankaja u Ankari. Nakon izvesnog vremena, ovoj akciji priključili su se i stanovnici Ankare, doborvoljno donirajući stare knjige.

Sa dugačkim i prostranim hodnicima, napuštena ciglana u blizini sanitarne deponije, predstavljala je idealano rešenje za smeštanje polica punih knjiga duž zidova. Pored hodnika, u staroj ciglani postoji i prostor gde posetioci mogu da se opuste i odigraju partiju šaha. Na početku, knjige su koristili jedino zaposleni u gradskom komunalnom preduzeću i njihove porodice. Kako se kolekcija dopunjavala i širila, tako je raslo i interesovanje za ovu bibioteku.

Danas biblioteka broji oko 6000 knjiga najrazličitijih žanrova počev od klasika pa do fikcije. U biblioteci  postoji čak i dečiji odeljak, veoma popularan kod mališana prvenstveno zbog velikog broja stripova. Pored dečijeg dela, isitče se i odeljak sa školskim udžbenicima, namenjem đacima osnovnih i srednjih škola. U ovoj malenoj biblioteci postoje knjige za svačiji ukus, a čak i bilingvalni posetioci mogu da uživaju u knjigama na engleskom i francuskom jeziku.

Izvor: edition.cnn.com