Globalna upotreba društvenih mreža donela je promene na gotovo svim poljima, a najviše je uticaja imala na komunikaciju, omogućivši prikaz različitih informacija u realnom vremenu. Ispravnim korišćenjem društvenih mreža mogu se unaprediti različite sfere naših života. Aplikacija OLIO koristi upravo spomenute kanale komunikacije kako bi smanjila količine otpada od hrane.

Nakon dizajniranja aplikacije početkom 2016. godine, u Velikoj Britaniji registrovalo se 322.000 korisnika, a realizovano je preko 400.000 prehrambenih transakcija. Prema podacima kreatora aplikacije, trećinu korisnika OLIO-a čine domaćinstva sa prihodima ispod proseka.

Pošto kreiraju nalog, korisnici OLIO-a mogu da ubace fotografije i opis hrane koju žele da podele, bilo da su u pitanju različite namirnice, voće, povrće ili preostali delovi pripremljenih obroka.

Svake godine se u svetu gubi trećina hrane poizvedene na globalnom nivuo, a u pojedinim delovima sveta njena dostupnost je već ugrožena. Prosečna britanska porodica godišnje baci hranu u vrednosti 700 funti. Pored navedenih činjenica, koje ukazuju na sistemske nepravilosti u proizvodnji, snabdevanju i upravljanju hranom, kreatori aplikacije inspiraciju su pronašli i u jednom socijalnom eksperimentu, kada na ulici nisu uspeli da pronađu nikoga sa kim bi podelili ostatke od obroka, iako se radilo o veoma ukusnoj i kvalitetnoj hrani. Shvativši da deljenje hrane ima veliki potencijal za smanjenje otpada, ali i da je potreban način da sa ljudima u okolini podele informaciju o preostaloj hrani, osnivači su se bacili na prikupljanje sredstava za pokretanje aplikacije.

Danas OLIO sarađuje sa kafićima i supermarketima, a pozitivno utiče na navike i ponašanje potrošača širom Velike Britanije. Model koji je OLIO sproveo u ovoj zemlji, može da se primeni svuda dokle je dopreo i internet, a deljenjem manje od četvrtine količine hrane koja se svakodnevno baca u SAD-u i Evropi, mogla bi da se nahrani jedna milijarda stanovništva koje gladuje.

 

Izvor: inhabitat.com