Solagro Tim je domaći startap koji se bavi stvaranjem i implementacijom novih rešenja u oblasti reciklaže ambalažnog otpada. Kroz inovativan pristup i „gejmifikaciju“ procesa reciklaže Solagro kreira sistem koji motiviše ljude da recikliraju čineći ga dostupnim za svakoga.
Sortiranje i recikliranje otpada je moralna, ali sve više i pravna obaveza kako pojedinaca, tako i kompanija, ali […]