Šta može da se reciklira?

Papir i karton

Papir i karton predstavljaju najveću količinu materijala koja može da se reciklira. Papir se dobija od celuloze za koju je potrebno iseći veliki broj šuma. Bilo da se radi o kancelarijskom papiru, novinama, papirnim kesama ili kartonskim kutijama, može da se reciklira više puta, što značajno smanjuje seču šuma. Jednostavna selekcija papira u kancelariji ili kod kuće ima ne samo ekološki nego i društveni značaj.
Mogu da se recikliraju: kartonske kutije (bez stiropora, lepljive trake, plastike i celofana), braon karton, kartonske i papirne kese, sveske, ispisan papir, kopir papir, časopisi, koverte, ambalaže od sokova i mleka.
Ne može da se reciklira: ubrusi za brisanje ruku, pelene, plastificirani papir, trake za pakovanje, indigo papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir i karton, papirne maramice i tolet papir.

Mogu da se recikliraju: kartonske kutije (bez stiropora, lepljive trake, plastike  i celofana), braon karton, kartonske i papirne kese, sveske, ispisan papir, kopir papir, časopisi, koverte, ambalaže od sokova i mleka.

Ne može da se reciklira: ubrusi za brisanje ruku, pelene, plastificirani papir, trake za pakovanje, indigo papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir i karton, papirne maramice i tolet papir.

Plastika

Reciklaža plastike se brzo razvila u procesu selektivnog prikupljanja otpada. Plastika je materijal koji se sastoji od  prirodnog ili sintetičkog polimera velike molekulske mase. Nastaje mešanjem nafte ili prirodnog gasa sa kiseonikom ili hlorom.

Može da se reciklira: providne plastične boce od napitaka, providne boce od jestivog ulja i zatvarači.

Ne može da se reciklira: čašice od jogurta, penasti stiropor, bezbojna čista folija od PE-LD, ostale vrste plastike.

Metal

Aluminijumska limenka može da se reciklira beskonačan broj puta, a da ne izgubi na kvalitetu. Svaka tona reciklirane čelične ambalaže umanji količinu čvrstog otpada za 1.28 tonu, uštedi 40% vode i 85% potrebne energije za proizvodnju nove čelične ambalaže.

Može da se reciklira: aluminijumske limenke od pića.

Ne može da se reciklira: ispražnjene konzerve od mesnih proizvoda, voća i povrća, metalne tube, alat, žica, čelične trake, metalni zatvarači, dozeri ili spej doze od boja i lakova.

Staklo

Staklo je idealan materijal za reciklažu, jer može da se reciklira skoro beskonačan broj puta i iznova da se koristi. Imajući u vidu da se godišnje u svetu baci blizu 100 milijardi staklenih flaša, a proizvede oko 500 miliona, gotovo da nije potrebno govoriti o značaju njihovog recikliranja.

Može da se reciklira: staklene flaše, tegle i posude.

Ne može da se reciklira: ogledalo, sijalice, porcelan i keramika.

Tekstil

Sav stari tekstil, stara odeća i obuća koji su višak u kući mogu da se recikliraju na reciklažnim ostrvima gde ima kontejnera za staklo, ambalažu od metala i tekstil. Od recikliranog materijala u daljem procesu najčešće nastaju izolacioni materijali, a sve se više u svetu stara odeća obrađuje do te mere da nastanu potpuno novi modni detalji.

Šta može da se reciklira: odeća, obuća, posteljina, peškiri, zavese, krpe.

Ne može da se reciklira: bilo šta što je pomešano sa otpadom iz kontejnera.