Solagro Tim je domaći startap koji se bavi stvaranjem i implementacijom novih rešenja u oblasti reciklaže ambalažnog otpada. Kroz inovativan pristup i „gejmifikaciju“ procesa reciklaže Solagro kreira sistem koji motiviše ljude da recikliraju čineći ga dostupnim za svakoga.

Sortiranje i recikliranje otpada je moralna, ali sve više i pravna obaveza kako pojedinaca, tako i kompanija, ali i festivala koji često generišu preveliku količinu otpada u samo par dana.

Upravo iz tog razloga, Solagro tim je razvio najnoviji projekat XO MAGIC Box, koji je ujedno i zanimljiva igrica koju svi znamo – XO, koji igrate reciklirajući limenke, a sa druge strane to je i kontejner za limenke. XO MAGIC Box je jedinstvena po tome što spaja zabavu i reciklažu, a to je najneophodnije na muzičkim Festivalima koji sve više žele da budu na strani zaštite životne sredine i učine,što je više moguće aktivacija, kako bi njihov festival imao što manji negativan uticaj na okruženje.

Xo Magic Box možete vidite na predstojećim festivalima, kao što su Beer Graden i Beer Fest 2018.

                                                                                         Izvor: Solagro Team