Koja dva predmeta ne mogu da se recikliraju?
Koji gas se oslobađa na gradskim deponijama kada se na njih odloži organski otpad?

Koliko  godina je potrebno da se plastika razloži u prirodi?
Koji procenat delova automobila može da se reciklira?
Koliko vrsta reciklažne plastike postoji?
Koliko stabala može da se spase recikliranjem jedne tone starog papira i kartona?
Koji procenat svetske populacije koristi polovnu odeću?
Za koji tip stakla mogu boce i tegle da posluže kao sirovina?
Šta je eko znak?
Koliko godina je potrebno da se metal razloži u prirodi?
Koliko na godišnjem nivou čovek proizvede ambalažnog otpada?
Koji procenat stakla je moguće reciklirati?
Koliko hemijskih  elemenata možemo pronaći u procesu reciklaže elektronskog otpada?
Sta od ponuđenog jeste organski otpad ?