Koja dva predmeta ne mogu da se recikliraju?
Koliko  godina je potrebno da se plastika razloži u prirodi?
Koliko stabala može da se spase recikliranjem jedne tone starog papira i kartona?
Šta je eko znak?
Koliko vrsta reciklažne plastike postoji?
Koliko godina je potrebno da se metal razloži u prirodi?
Koji procenat svetske populacije koristi polovnu odeću?
Koji procenat stakla je moguće reciklirati?
Sta od ponuđenog jeste organski otpad ?
Koliko na godišnjem nivou čovek proizvede ambalažnog otpada?
Koliko hemijskih  elemenata možemo pronaći u procesu reciklaže elektronskog otpada?
Koji gas se oslobađa na gradskim deponijama kada se na njih odloži organski otpad?

Za koji tip stakla mogu boce i tegle da posluže kao sirovina?
Koji procenat delova automobila može da se reciklira?